Mission

Sollex sælger knive og barberblade på nettet. De følte et behov for at få en bedre struktur i deres Google Ads-konto med et ønske om at få flere konverteringer.

sollex.se

Udvikling siden projektstart

Statistik – 15. maj 2019

Omkostninger

-20%

Konverteringer

36%

Løbende tiltag

Vi har i flere måneder arbejdet sammen med kunden for at få en forståelse for deres produkter og hvad de sælger meget af, samt hvor de har størstedelen af deres marginaler.

Med dette i bagagen har vi haft mulighed for at omstrukturere deres konto og optimere deres annoncer løbende for hele tiden at effektivisere kampagnerne.

Resultatet

Arbejdet har ført til en tilfreds kunde, da deres omkostninger på Google er blevet reduceret. Samtidigt er konverteringerne steget med 36%. .

Flere kundecases