Vi klimakompenserer 200%

Vi ønsker å gi tilbake til planeten vår

Vår siste utslippsmåling viste at vi som selskap slipper ut 1,95 tonn * CO2/måned. Derfor velger vi å kompensere dobbelt så mye.

Innvirkning
1,95 tonn*
Kompensasjon

*Beregning er gjort iht. Tricorona, Vi-skogen samt ekstern konsulent.

Vår miljøinvestering gjør en forskjell

Noors utslipp analyseres årlig for å se i hvilke områder vi har størst klimapåvirkning. I disse områdene setter vi mål for å bli bedre og streber etter å redusere utslippene våre. Utslippene som gjenstår til tross for tiltakene velger vi å kompensere 200% for.

Vi velger å investere månedlig i en prosjektportefølje med flere CDM-sertifiserte prosjekter innen områder som fornybar energi og skogplanting. Dette gjør vi gjennom Tricorona.

Bærekraftige interne mål

Hos Noor ser vi bærekraftsarbeid som en åpenbar del av vårt ansvar som selskap. Vi ønsker å gjøre et stort digitalt inntrykk, men streber etter et lite inntrykk på miljøet.

Vi har en klar miljøpolicy som hjelper oss til å bli et moderne byrå med bærekraft som en viktig del av vår virksomhet. Les mer om vår miljøpolicy.

Vår miljøpolicy - for en bærekraftig fremtid

 • Vi velger tog som det primære transportmiddelet mellom våre kontorer i Stockholm og Göteborg.
 • Vi går, sykler, bruker offentlig transport eller kjører elbil til fysiske kundemøter så langt som mulig.
 • Vi velger telefon- eller webmøter for kundeavstemming så langt det er mulig.
 • Vi velger miljømerkede produkter når vi kjøper:
  • - Kontorrekvisita
  • - Rengjøringsprodukter
  • - Mat
  • - Elektronikk
  • - Andre forbruksvarer
 • Vi påvirker utleierne våre med et mål om at alle kontorer skal ha 100% LED-belysning og grønn strøm.
 • Vi kildesorterer og komposterer på alle våre kontor.
 • Våre firmabiler er og vil fortsette å være 100% elektriske.
 • Ved innkjøp av mat til våre kontorer, velger vi om mulig å kjøpe vegetarisk og økologisk mat.
 • Digital First - som et digitalbyrå velger vi å gjøre så mye som mulig digitalt, og unngår papirutskrifter så mye som mulig.
 • Hvert år trener vi våre ansatte i hvordan Noor skal gå foran som et godt eksempel for bærekraft i vår bransje.
 • Vi vurderer regelmessig selskapets klimapåvirkning for å redusere utslippene våre.
 • Vi integrerer arbeidet vårt med bærekraft i vår daglige drift.
 • Ledelsen i selskapet er ytterst ansvarlig for at miljøpolicyen overholdes.