Rubriker – h1, h2, h3, h4

Så här använder du rubriktaggarna på rätt sätt

En bra rubrik, oavsett om det är på nätet eller i en nyhetsartikel, underlättar läsbarheten och låter läsaren skumma igenom texten på ett tydligt sätt. Men inom SEO har huvudrubriken (h1an) fler uppgifter än så – den talar också om för sökmotorerna vad din sida handlar om.

Tillsammans med titeltagg och meta-beskrivning, sökord och bra innehåll kan h1an bidra till att din sida får en bättre placering i sökmotorernas sökresultat.

Så här bör du optimera din h1a:

Ha med huvudsökordet

Genom att ha med ditt huvudsökord i h1an kan du skicka tydliga signaler till sökmotorn om vad din sida handlar om.

Så här lyckas du med sökordet i rubriken…

… Din rubrik bör vara läsbar och innehålla sökordet på ett naturligt sätt.

… Tänk på att h1an helst inte bör ha identiskt innehåll som sidans titel. Varierar du innehållet på dessa två är det större chans att synas på fler sökord inom samma ämne.

Väck läsarens intresse

Att försöka väcka läsarens intresse gäller för alla texter du skriver, inte bara rubrikerna, men det är oftast med sidans h1a som du kan göra mest avtryck på läsaren. Det brukar nämligen vara rubriken som avgör om läsaren kommer stanna på din sida eller lämna för en annan.

Väck läsarens intresse med en rubrik som…

… Svarar på läsarens sökintention.

… Får läsaren att vilja läsa vidare.

H1an bör vara visuellt utmärkande

Rent visuellt bör din h1a synas mer än övrig text på sidan. Man bör kunna se tydligt att det är sidans huvudrubrik. Du bör även skilja på resterande rubriker, exempelvis genom att ha h2, h3 och h4 i olika storlekar.

H1an ska…

… Vara större än resterande text.

… Finnas längst upp på sidan.

Varför är h1an så viktig?

H1an är den viktigaste rubriken eftersom det är den högsta rubriktaggen, det vill säga den rubrik som sökmotorerna lägger störst vikt vid.

Använder du h1an på rätt sätt, och tillsammans med andra on-page rankingfaktorer, kan den alltså förbättra din synlighet i sökresultaten.

            
              <h1> H1:an är den viktigaste rubriktaggen och varje sida bör bara ha en H1:a.</h1>
              <h2> H2:orna kan användas flera gånger som mellanrubriker.</h2>
              <h3> H3:orna kan också användas flera gånger, oftast som underrubriker till H2:orna.</h3>
            
          

Obs. Försök väva in sökorden i rubriktaggarna på ett snyggt sätt!

Men h2, h3, h4, etc. då? Är dessa viktiga?

Ja, men underrubrikerna är inte lika viktiga som din h1a. Till skillnad från h1an kan du ha flera h2or, h3or, h4or etc.

Det du framförallt bör tänka på med dessa underrubriker är att…

… Optimera underrubrikerna för läsaren snarare än sökmotorerna, men du bör såklart ändå väva in sökord i underrubrikerna.

Tips! Försök få in long-tails i dina underrubriker, det vill säga frågor eller fraser som många söker efter. Det kan vara ett tacksamt sätt att driva in trafik till din sida.

… Använda underrubrikerna för att strukturera upp sidans innehåll, så läsarna kan skrolla igenom din sida och snabbt se om den har vad de söker efter.

Sammanfattning

Använd den här listan för att avgöra om du använder din h1a på rätt sätt eller inte:

 • Din hemsida bör ha en unik h1a för varje undersida.
 • H1an bör vara längst upp på varje sida.
 • Du bör ha med huvudsökordet på ett naturligt sätt i h1an. Gärna det första ordet eller så tidigt som möjligt i rubriken.
 • Din h1a bör hjälpa läsaren förstå vad din sida handlar om.