Sökmotorvänlig URL-struktur

Det är viktigt att din hemsida har en bra URL-struktur, som tydligt visar för både användaren och sökmotorn vad den innehåller – detta visar du genom att ha sökorden i URL:en (webbadressen).

Om du har möjlighet att påverka hur URL:en på din hemsida ser ut, är det alltså en bra idé att skapa en sökmotorvänlig URL-struktur, som faktiskt beskriver sidans innehåll.

Vad är en bra webbadress?

En sökmotorvänlig URL är:

  • Försök få med sökordet du vill synas på i URL:en.

Ett exempel på en dålig URL är:

  • Försök undvika tecken som både sökmotorerna och användarna har svårt att tolka, exempelvis ”&”, ”?” eller ”=”.

Varför är det viktigt med en bra URL-struktur för SEO?

Ur ett SEO-perspektiv finns det framförallt tre fördelar med bra, sökmotorvänliga URL:er:

1. Bättre användarvänlighet

En bra URL visar tydligt för både användaren och sökmotorerna vad sidan handlar om.

2. Bättre ranking i sökmotorer

Sökmotorerna använder bland annat URL:en för att avgöra sidans relevans för ett sökord. Därför kan en URL som innehåller sökord förbättra hemsidans synlighet i sökresultaten.

Men, det är ingen mening att skapa oanvändbara webbadresser bara för att få med sökordet i URL:en. För även om en URL som innehåller sökordet kan förbättra hemsidans synlighet, har URL:er generellt sett inte någon större påverkan på en hemsidas förmåga att synas i sökresultaten.

3. Bra URL:er kan fungera som sin egen ankartext

Ibland kan bra URL:er fungera som sin egen ankartext när de kopieras och klistras in som länkar på sociala medier, i bloggar, forum eller på andra nätverksplatser.

Fördelen med detta är att:

  • En bra URL ger användarna en bättre bild av vad de kan vänta sig när de klickar på länken. Medan URL:er som inte är optimerade kan vara avskräckande och få användare att inte vilja klicka in på din sida. Vissa webbplatser (till exempel Facebook) kan lämna länkar helt oformaterade.

Dålig URL

Bra URL