Om MADE FOR

Under hösten 2019 gjorde dåvarande Made for sales en förändring, de expanderande från att endast erbjuda rekrytering och interim inom sälj till att bli MADE FOR. Idag har de ett större utbud och erbjuder även rekrytering, interim och Executive Search inom sälj, ekonomi, HR och marknad.

MADE FOR är specialiserade inom rekrytering, interim management, executive search och utbildning. Företag anlitar MADE FOR för att de behöver tillsätta affärskritiska positioner eller för att de vill utveckla sina medarbetare med hjälp av de utbildningar MADE FOR erbjuder.

Rekryterings- och bemanningsbranschen är väldigt tuff, likt många andra branscher. I Sverige finns det över 3000 rekryteringsföretag, därför är det väldigt viktigt att jobba med sitt varumärke och sin synlighet digitalt.

MADE FOR´s utökning av vad de erbjuder har gjort att de gått från en väldigt nischad bransch, då de endast erbjöd rekrytering och interim inom sälj, till att expandera med fler kompetensområden.

MADE FOR

”I och med våra utökade expertisområden ser vi fram emot en utökad satsning med Noor. Dialogen har varit 5+ sedan start och vi ser fram emot att fortsätta vårt långa och starka samarbete”

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag har från start inneburit att få ökad trafik från organiska besökare genom sökmotoroptimering, för att kunna generera fler leads och samtidigt bygga upp MADE FOR´s varumärke.

Utöver det arbetar vi löpande med att generera leads via Google Ads-sök på relevanta och kostnadseffektiva sökord.

Hur blev resultatet?

Vårt samarbete har rullat på väldigt bra under några års tid, vi har uppnått målen vad gäller organiska placeringar. MADE FOR har fått väldigt bra placeringar i Googles sökresultat, vilket har gett större kännedom kring varumärket samt ökad trafik till sidan.

Sökordsutveckling

Data från 1 Dec 2021

Fler kundcase