Uppdrag

Sollex säljer knivar och rakblad på nätet. De kände ett behov av att få en bättre struktur i sitt Google Ads-konto i förhoppning om att få ökat antal konverteringar.

sollex.se

Utveckling sedan projektstart

Statistik – 15 maj 2019

Kostnader

-20%

Konverteringar

36%

Löpande åtgärder

Månadsvis har vi arbetat tillsammans med kund för att få en förståelse kring deras produkter och vad de säljer mycket av samt var de har större delen av sina marginaler.

Med detta i bagaget har vi kunnat strukturera om i deras konton och optimerat deras annonser löpande för att hela tiden effektivisera kampanjerna.

Resultatet

Detta arbete har lett till en nöjd kund då deras kostnader till Google har minskat. Samtidigt har konverteringarna ökat med 36%.

Fler kundcase