Vi klimatkompenserar 200%

Vi vill ge tillbaka till vår planet

Vår senaste utsläppsmätning visade att vi som företag släpper ut 1,95 ton* CO2/mån. Därför väljer vi att kompensera dubbelt så mycket.

påverkan
1,95 ton*
Kompensation

*Beräkning är gjord enl. Tricorona, Vi-skogen samt extern konsult.

Vår miljöinvestering gör skillnad

Noors utsläpp analyseras årligen för att se inom vilka områden vi har störst klimatpåverkan. Inom dessa områden sätter vi upp mål för att bli bättre och strävar efter att sänka våra utsläpp. De utsläpp som kvarstår trots åtgärder väljer vi att klimatkompensera 200% för.

Vi väljer att månadsvis investera i en projektportfölj med flera CDM-certifierade projekt inom bland annat förnyelsebar energi och skogsplantering. Detta gör vi genom Tricorona.

Hållbara interna mål

På Noor ser vi hållbarhetsarbetet som en självklar del i vårt ansvar som företag. Vi vill göra ett stort digitalt avtryck, men strävar efter ett litet avtryck på miljön.

Vi har en tydlig miljöpolicy som hjälper oss att bli en modern byrå med hållbarhet som en viktig del i vår verksamhet. Läs mer om vår miljöpolicy.

Vår miljöpolicy – för en hållbar framtid

 • Vi väljer tåg som det primära färdmedlet mellan våra kontor i Stockholm och Göteborg.
 • Vi går, cyklar, åker kommunalt eller kör elbil till fysiska kundmöten i så stor utsträckning det går.
 • Vi väljer telefon- eller webbmöten för kundavstämningar i största möjliga mån.
 • Vi väljer miljömärkta produkter när vi köper in:
  • - Kontorsmaterial
  • - Städprodukter
  • - Livsmedel
  • - Elektronik
  • - Övriga förbrukningsvaror
 • Vi påverkar våra hyresvärdar med målet att samtliga kontor ska ha 100% LED-belysning och grön el.
 • Vi källsorterar och komposterar på alla våra kontor.
 • Våra företagsbilar är och ska fortsatt vara 100% eldrivna.
 • Vid inköp av mat till våra kontor, väljer vi i största möjliga mån att inhandla vegetariska och ekologiska matvaror.
 • Digital First – Som digitalbyrå väljer vi att göra så mycket som möjligt digitalt, och undviker pappersutskrifter i så stor utsträckning som möjligt.
 • Vi utbildar årligen vår personal i hur Noor ska bli ett föredöme inom hållbarhet i vår bransch.
 • Vi utvärderar regelbundet företagets klimatpåverkan för att minska våra utsläpp.
 • Vi integrerar vårt arbete med hållbarhet i den dagliga verksamheten.
 • Ledningen på företaget är ytterst ansvariga för att miljöpolicyn efterföljs.