SEO-lexikon

1. SEO

SEO är förkortningen för Search Engine Optimization, som betyder sökmotoroptimering. SEO är en strategi för att öka en webbplats synlighet och trafik från sökmotorer (exempelvis Google), genom att använda specifika och relevanta sökord.

2. On page-SEO

On page-SEO syftar på de olika åtgärder som vidtas på en hemsida och som brukar ha med innehållet att göra, för att klättra i ranking i sökmotorerna på din verksamhets nyckelord. Läs mer om on page-rankingfaktorer.

Metadata

Metadata syftar på två meta-element: Titel och beskrivning som visas då din hemsida syns på en sökmotors resultatsida. Titel och beskrivning sammanfattar innehållet på den specifika sidan.Läs mer om metadata.

H1/H2/H3

H1, H2, H3 o.s.v. är så kallade rubriktaggar som främst används för att ge sökmotorerna förståelse för sidans struktur. Detta genom att läsa av rubrikerna som används på sidan.Läs mer om rubrikoptimering.

Interna länkar

Interna länkar är länkar på din egen hemsida som pekar mot andra målsidor inom hemsidan.

Ankartext

En ankartext är den text som visar var länkar finns i texten. Samtidigt som den beskriver vad länken handlar om för sökmotorer. En ankartext bör vara understruken, fetmarkerad eller på annat sätt särskilja länktexten från övrig text.

3. Off page-SEO

Off page-SEO syftar på de olika åtgärder som uträttas utanför sin egen hemsida. Där syftet är att klättra i ranking i sökmotorerna.

Backlinks

Backlink, även benämnt bakåtlänkar/inlänkar, är länkar som pekar från/till externa hemsidor från/till din egen hemsida och som eventuellt kan ge kraft till din hemsidas organiska synlighet.

Organiska länkar

Länkar till din hemsida som sker på ett ”naturligt” sätt, till exempel när någon refererar till din hemsida på ett forum eller i en blogg.

Referral trafik

Referral trafik är den trafik som hittat din hemsida genom länkar på en annan hemsida.

4. Teknisk SEO

Teknisk SEO syftar på de delar av sökmotoroptimeringen som är mer tekniska och inte själva innehållet. Genom teknisk SEO vidtar man åtgärder mot problem som kan påverka hur en hemsida crawlas.

URL

URL står för Uniform Resource Locator. Enklare sagt, en URL är en adress för en specifik sida. Läs mer om URLer.

Crawlability

En hemsidas crawlability påverkas av dess tekniska SEO. Är din hemsida crawlable kan exempelvis Googles spindlar söka igenom din hemsida på dess innehåll.

Sitemap

Sitemap är en sidkarta över samtliga sidor på en webbplats. Sitemapen visar sökmotorerna vilka sidor som finns på webbplatsen och fungerar således som ett hjälpmedel för sökmotorer när de crawlar webbplatsen.

301 Redirect

En 301 redirect innebär att en sida pekas om till en annan för att behålla dess organiska kraft, till exempel länkkraften. En 301 redirect passar bra då en sidas innehåll har flyttats över till en annan sida.

404

404 är en statuskod som satts på sidor som inte hittas i fall då de exempelvis tagits bort eller om användaren angett fel URL.

Bildkomprimering

Ett enkelt sätt att börja optimera bilder på hemsidan är genom att skala ner filstorleken. Läs mer om bildoptimering.

Strukturerad data

Strukturerad data är ett sätt att ange ytterligare information till sökmotorer om vad innehållet på din hemsida handlar om, till exempel ett recept, en adress, priser, osv. Detta görs genom att använda taggar i koden.

5. Sökmotor

SERP

SERP är förkortningen för Search Engine Result Page. SERP är kort och gott en sida från sökmotorns sökresultat. I SERPen får du en snabb överskådlig blick över vilka som konkurrerar på specifika sökord.

Organiska sökresultat

Organiska sökresultat är, till skillnad från annonser, sökresultat som man inte har betalat för.

Featured snippet

En featured snippet är ett utdrag från en webbplats som visas som en ruta i SERPen. Featured snippet är det sökresultat som enligt Google är mest relevant och bäst matchar resultatet av sökningen.

Googles algoritm

Med hjälp av sin algoritm väljer Google vilka resultat som är mest relevanta för varje sökning. Denna algoritm uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen kom så sent som 4 maj. Har du koll på hur din webbplats påverkats av detta?

Sökord

Sökord är benämningen på de ord eller fraser som är mest relevanta för din webbplats – dina nyckelord helt enkelt. Läs mer om hur du använder sökord i ditt innehåll.

Long-tail

Long-tails är längre sökord som är mer specifika än vanliga sökord, oftast med lägre sökvolym.

Sökvolym

Sökvolym är ett mått på hur många som söker på ett specifikt sökord under en utsatt tidsperiod.

6. Analys och mätning

Analys och mätning är en mycket viktig del av SEO-arbetet, dels för uppföljning, dels för att se effekter och resultat av det arbete som lagts ner.

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg som används för statistikföring av aktivitet på en hemsida. Analytics är gratis att använda och ett utmärkt statistikverktyg för att mäta effekten av ditt SEO-arbete genom olika KPI:er.

Google Search Console

Google Search Console är ett gratisverktyg som används av webbplatsägare för att främst kontrollera hemsidans tekniska delar samt hur den rankar och indexeras.

KPI

KPI är förkortningen för Key Performance Indicator som på svenska innebär olika nyckeltal att arbeta utefter. När man jobbar med SEO tittar man bl.a. på organisk trafik, konverteringsgrad, bounce rate etc.

Bounce Rate

Bounce Rate, som på svenska heter avvisningsfrekvens, är det procentuella mått på trafik som endast besöker en sida på din hemsida för att sedan lämna, istället för att klicka sig vidare till en annan sida.

Organisk trafik

Organisk trafik är antalet besökare på din webbplats under en given tidsperiod, som har kommit in på sidan efter att ha hittat den i de organiska sökresultaten i SERPen.