VI KLIMAKOMPENSERER 200%

Vi vil give tilbage til vores planet

Vores seneste emissionsmåling viste, at vi som virksomhed udleder 1,95 ton* CO2/mdr. Derfor vælger vi at kompensere dobbelt så meget.

PÅVIRKNING
1,95 ton*
KOMPENSATION

*Beregning er lavet af Tricorona, Vi-skogen og en ekstern konsulent.

Vores miljøinvestering gør en forskel

Noors emission analyseres hvert år for at finde frem til, inden for hvilke områder vi påvirker klimaet mest. Inden for disse områder laver vi mål for at blive bedre, og stræber efter at reducere vores emission. De emissioner, som er tilbage på trods af foranstaltninger, vælger vi at klimakompensere for med 200%.

Vi har valgt at investere månedligt i en projektportefølje med flere forskellige CDM-certificerede projekter, blandt andet inden for vedvarende energi og ved at plante træer i skoven. Dette gør vi gennem Tricorona.

Interne holdbare mål

Hos Noor er holdbarhedsarbejde en selvfølgelig del af vores ansvar som virksomhed. Vi vil sætte et stort digitalt aftryk, men stræber efter et lille aftryk på miljøet.

Vi har en klar miljøpolitik, som hjælper os til at blive et moderne bureau med holdbarhed i fokus i virksomheden. Læs mere om vores miljøpolitik.

Vores miljøpolitik – for en holdbar fremtid

 • Vi vælger tog som det primære transportmiddel mellem vores kontorer i Stockholm og Gøteborg.
 • Vi går, cykler, anvender kollektivtrafikken eller kører elbil til fysiske kundemøder så vidt det er muligt.
 • Vi vælger telefon- eller webmøder til kundeafstemninger i størst mulig udstrækning.
 • Vi vælger miljøvenlige produkter når vi handler ind:
  • - Kontormaterialer
  • - Rengøringsartikler
  • - Madvarer
  • - Elektronik
  • - Øvrige forbrugsvarer
 • Vi kræver af vores udlejere til samtlige vores kontorer, at vi vil have 100% LED-belysning og grøn elektricitet.
 • Vi affaldssorterer og komposterer på alle vores kontorer.
 • Vores firmabiler er, og skal fortsat være, 100% eldrevne.
 • Ved indkøb af mad til vores kontorer vælger vi så vidt muligt at handle vegetariske og økologiske madvarer.
 • Digital First – som digitalbureau vælger vi at arbejde så digitalt som muligt, og undgår papirudskrifter så vidt det er muligt.
 • Vi uddanner hvert år vores personale i, hvordan Noor skal være et forbillede inden for holdbarhed i vores branche.
 • Vi evaluerer regelmæssigt virksomhedens klimapåvirkning for at reducere vores udledning.
 • Vi integrerer vores arbejde med holdbarhed i den daglige virksomhed.
 • Virksomhedens ledelse er i sidste ende ansvarlig for, at vores miljøpolitik bliver efterlevet.