Coronauppdatering

24 juni 2020

En speciell vår lider mot sitt slut

Sommaren nalkas och vi kan försiktigt titta tillbaka på en väldigt speciell vår. I de flesta branscher slog Coronapandemin till snabbt och hårt, så även i vår bransch. Många företag som ville ta steget för att börja öka sin synlighet digitalt valde att avvakta och befintliga kunder i utsatta branscher, som exempelvis resebranschen och restaurangbranschen, stod snabbt utan kunder.

Ganska snabbt kunde vi se två läger under krisen, företag som såg möjligheter att i spåren av Corona ta större marknadsandelar digitalt, och företag som valde att agera mer passivt i väntan på mer information om vad krisen skulle innebära.

Ljusare tider

Sedan cirka 3–4 veckor tillbaka märker vi dock tydligt att många företag som i början av Coronakrisen ville avvakta, nu väljer att synliggöra sina verksamheter digitalt igen. Något som ur ett företagsperspektiv känns väldigt roligt såklart.

340 miljoner dollar i Google Ads-krediter tillgängliga för alla små och medelstora företag med aktiva konton under det senaste året. Kreditmeddelanden kommer att visas i företagens Google Ads-konton och kan användas när som helst fram till slutet av 2020 på Googles annonseringsplattformar. Läs mer om Google Ads-krediter här.

Detta fruktansvärda virus slog till snabbt och hårt, och Coronapandemins faktiska effekter och konsekvenser är väldigt svåra att veta i detta läge. Det enda vi med säkerhet vet är att vi på Noor Digital vill uttrycka våra kondoleanser till dem som blivit drabbade och förlorat närstående i denna svåra tid.

Tillsammans ska vi göra världen ljus igen.